Rente vanaf 4,5%

Privacy Statement

De KredietDesk B.V. (hierna te noemen 'KredietDesk') erkent het belang om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  Als dat past binnen de aan ons gegeven opdracht, kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een aan ons gelieerde onderneming, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Uiteraard houdt KredietDesk zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
Voor vragen over de wijze waarop KredietDesk omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van KredietDesk: KredietDesk B.V., t.a.v. de privacymanager, postbus 855, 1000 AW Amsterdam, of e-mail: privacymanager@kredietdesk.nl

Gegevensverwerking

KredietDesk verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van KredietDesk en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en
het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe KredietDesk behoort.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen KredietDesk, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Cookies

Met cookies zorgt KredietDesk er onder andere voor dat u bij een vervolgbezoek aan onze site wordt herkend. Hierdoor ontvangt u niet herhaaldelijk dezelfde informatie en hoeft u ook niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Het surfen op onze website wordt daardoor makkelijker én persoonlijker. Wij gebruiken cookies ook voor analyse zodat wij het gebruiksgemak op basis van het bezoekersgedrag kunnen verbeteren. Tevens worden cookies ingezet voor zogenaamde Remarketing technieken waarbij wij u op websites van onze partners relevante reclame-uitingen kunnen laten zien. Dit gebeurt anoniem, er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:

bij te houden hoe u de website gebruikt.
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten.
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop KredietDesk uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@kredietdesk.nl) of schrijven met KredietDesk (Postbus 855, 1000 AW Amsterdam ). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@kredietdesk.nl).

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar KredietDesk, postbus 855, 1000 AW Amsterdam.

Wijzigingen privacy statement

KredietDesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

De voordelen van KredietDesk

  • Direct vergelijken
  • Vrijblijvend advies
  • Hoge klant beoordeling
8,6

Gemiddelde van 4
eKomi klantbeoordelingen

Wat kost een lening mij?

,00